««راهــــــــــــ شـــــــــیـــعــــه»»

فعالیت های فرهنگی و مذهبی
مشخصات بلاگ
««راهــــــــــــ شـــــــــیـــعــــه»»

اینجا یک رسانه برای اشاعه فرهنگ غنی تشیع است.
راه شیعه یعنی راه سرخ اباعبدالله الحسین(ع)
یعنی شهادت

الکسا

مقتدر مظلوم :: نوای وبلاگ

کد موزیک آنلاین برای وبگاه
پیوندها

۵ مطلب با موضوع «امام زمان» ثبت شده است

 

امام زمان(وبلاگ راه شیعه)

مثــل هــر بـار بــرای تـو نـوشتـم:

دل مـن خـون شـد ازیــن غـم، تــو کجایی؟

و ای کاش که این جمعه بیایی

دل مـن تـاب نــدارد، همــه گوینــد بـه انگشــت اشــاره،

مگـــر ایــن عاشــق دلســوختــه اربـاب نــدارد؟ ...

تــو کجــایـی؟ تـو کجــایـی..."

و تــو انــگار بــه قلبـم بنـویســی:

کــه چـرا هیــچ نگــوینـــد

مگــر ایــن منجـی دلســوز، طرفــدار نــدارد، کــه غــریب است؟

و عجیــب است

که پـس از قـرن و هـــزاره

هنــوزم کــه هنــوز اســت

دو چشـمش بــه راه است

و مگــر سیصــد و انــدی نفــر از شیفتــگانــش ، زیـاد است

کــه گــوینـد : بـه انـدازه یــک « بــدر » علمــدار نــدارد!

و گــوینــد چــرا ایــن همـه مشتـاق، ولــی او سپـهش یـار نــدارد!

وبلاگ راه شیعه

جواب امام زمان:

تــو خــودت! مدعـــی دوستــی و مهــر شــدیــدی که بــه هــر شعــر جـدیـدی،

ز هجـران و غـمـم نالــه سرایـی، تــو کجایــی؟

تــو کــه یـک عـمـر ســرودی ((تو کجایی؟ تو کجایی؟))

بــاز گــویی که مگــر کــاستـی ای ، بــُد ز امــامـت،ز هـدایت،ز محبـت،

ز غمخــوارگـی و مهـر و عطـوفـت

تـو پنـداشتـه ای هیـچ کسـی دل نـگــران تـو نبــوده؟

چـه کســی قلـب تـو را سـوی خــدای تـو کشـانـده؟

چـه کســی در پــی هــر غـصه ی تـو اشــک چکانــده؟

چـه کسـی دست تــو را در پـس هــر رنــج گرفتــه؟

چــه کســی راه بــه روی تــو گشــوده؟

چــه خطــرها بـه دعــایـم ، ز کنـار تـو گـذر کـرد

چــه زمـان هـا کـه تـو غـافـل شـدی و یــار بـه قلـب تـو نظـــر کـرد...

و تـو با چشـم و دل بستــه فقـط گفتــی تـو کجایــی!؟ و ای کـاش بیایـی!

هـر زمـان خـواهـش دل بـا نظـر یـار یکـی بـود، تـو بـودی !!!

هـر زمـان بود تفـاوت، تـو رفتـی، تـو نـمـانـدی.

خـواهـش نَفـس شـده یـار و خـدایت،

و هـمین اسـت کـه تأثـیـر نبـخشنـد به دعایت،

وبلاگ راه شیعه

و بـه آفــاق نبـردنـد صـدایـت.

و غریب است امامت.

مـن کـه هستـم،

تــو کجــایـی؟!!

تو خودت کاش بیایی

به خودت کاش بیایی

وبلاگ راه شیعه

منبع:وبلاگ یک قدم تا خدا

 برای پیوستن به کانال تلگرام «راهــــ شـــیـــعـــه»اینجا کلیک کنید


  • رضا نعمتی ««راهـــــ شـــیـــعــــه»»

 

 

اللهم عجل لولیک الفرج ...

  • رضا نعمتی ««راهـــــ شـــیـــعــــه»»
شعر آقای قاسمی رو که گذاشتم حیفم اومد این شعر زیبای خانم تقی زاده  رو نزارمش تو وبلاگ.

این که کدام به واقعیت جامعه ما نزدیکتر است با شما ولی انصافا"هر دو شعر عالی و بی نقص هستند.

بیا بیا گل نرگس جهان برای شماست                         

                                 جهان به یمن وجودت به افتخار شماست 

 
بیا بیا گل نرگس اگر چه بد کردیم                             

                                ولی تمام نظرها به لطف و جود شماست


بیا بیا گل نرگس که ندبه میخوانیم                              

                                اگرچه بر دلمان نیست ولی برای شماست


بیا بیا گل نرگس به آسمان سوگند                              

                                     قسم به نام و نهادت علی به یاد شماست


بیا بیا گل نرگس زرنجمان تو بکاه                             

                                         هزار همت و کاوه فدای راه شماست

 
بیا بیا گل نرگس به جان تشنه عشق                             

                                    دعا دعای ظهور است که با نگاه شماست


بیا بیا گل نرگس که عهدها خواندیم                              

                                      اگرچه هیچ نماندیم ولی به لطف شماست


بیا بیا گل نرگس و دستمان تو بگیر                              

                                     که با ظهور وجودت جهان فدای شماست


بیا بیا گل نرگس که در زلال دلی                                

                                         و بین این همه دلها دلی برای شماست


بیا بیا گل نرگس که کوفیان رفتند                                 

                                      هزار نامه مصری که جان فدای شماست


 بیا بیا گل نرگس تو را به خاک بقیع                               

                                      که قلب و روح جهانی به جستجوی شماست


بیا بیا گل نرگس بیا به دعوت یاس                                

                                       که دست به پهلو نشسته به انتظار شماست


بیا بیا گل نرگس به مادرت زهرا                                  

                                          که جان برای شهادت به کربلای شماست


بیا بیا گل نرگس و العجل مولا                                     

                                             که این نوای هدایت و با نگاه شماست

                               شاعر: خانم فخرالسادات تقی زاده(یاس)

  • رضا نعمتی ««راهـــــ شـــیـــعــــه»»

نیا گل نرگس جهان که جای تو نیست

                                     دو صد ترانه به لبها یکی برای تو نیست

نیا نیا گل نرگس که در زلال دلی     

                                        هزار آینه نقش و یکی ز خال تو نیست

نیا نیا گل نرگس تو را به خاک بقیع    

                                           که شهر ما نه مُهیای گامهای تو نیست

نیا نیا گل نرگس به آسمان سوگند        

                                          قسم به نام و نهادت دلی برای تو نیست

نیا نیا گل نرگس ز رنجمان تو مکاه      

                                        کسی ز خلق و خلائق فدای راه تو نیست

نیا نیا گل نرگس بدان و آگه باش          

                                        که جای سجده گه ِ ما هنوز مال تو نیست

نیا نیا گل نرگس که چون علی تنها        

                                       به فجر صبح ظهورت کسی کنار تو نیست

نیا نیا گل نرگس به مجلس ندبه             

                                        که ندبه ، ندبه خرقه است و پایگاه تو نیست

نیا نیا گل نرگس دعای عهد کجاست؟      

                                         نه این نماز جماعت به اقتدای تو نیست

نیا نیا گل نرگس به جان تشنه عشق        

                                       دعا دعای ظهور است ولی برای تو نیست

نیا نیا گل نرگس سقیفه ها برپاست          

                                       ردای سبز خلافت ولی برای تو نیست

نیا نیا گل نرگس به مادرت زهرا            

                                      کسی برای شهادت به کربلای تو نیست

نیا نیا گل نرگس نیا به دعوت ما             

                                         هزار نامه کوفی یکی برای تو نیست

نیا نیا گل نرگس فدا شوی مولا               

                                      برای عصر عجیبی که خواستار تو نیست

 

                                                           شعر از مهدی قاسمی       

  • رضا نعمتی ««راهـــــ شـــیـــعــــه»»

خواستم امسال در میلادتان جوری بنویسم که دیگر در معرض سرزنش دوستارانتان قرار نگیرم اما .....

جایتان خالی دیشب در سراسر کشور منتظران صدایت میکردند عده ای با زدن ساز و دهل و عده ای با

برقراری ارکستر به پایکوبی و شادی مشغول بودند و عده ای هم در مساجد شب شما را احیا گرفتند .

البته این را هم از قلم نیاندازم که مراسم پرفیض جشن شما در پارکهای مرکز ام القرای اسلام به سبک

شهرداری تهران و با معیت خوانندگان زیرزمینی و با اجرای مجریان به سبک شبکه های من و تو در

شهرهای مختلف ایران دائر بود.

از قدیم گفته اند دوری و دوستی آخر چرا شما اصرار دارید که ما بگوییم ما منتظر ظهور شما هستیم ؟ آیا

شما حاضر به دروغ گفتن شیعیانتان میباشید مولا؟

آقا جان شاید دلتان به چهار را ه ولیعصر و کوی نصر و خیابان منتهی به میدان ولیعصر که مزین به نام

شماست خوش میباشد ؟

از خدا که پنهان نیست از شما هم پنهان نباشد در چهار را ه ولیعصر گشت ارشادی قدر برای هدایت

بانوان مسلمان به سمت داشتن حجاب گذاشته اند و در کوی نصر هم اوضاع دست کمی از آنجا ندارد و

در میدان ولیعصر آنچنان فضا مزین به نام و یاد شماست که حتی پاساژهای میدان بنری برای تبریک میلاد

شما بر سر درشان نصب کرده اند.

میدانی میگویند هر کس که غم فاطمه را فهمید غم یوسف بقیة الله را هم میفهمد و ما هنوز از غم زهرا

آنچنان که باید و شاید خبری نداریم .

بگذار بی رودرباسی بگویم شما که غریبه نیستی!

ما حتی غم نائب شما را هم نداریم چه برسد به غم مادرتان را .

در ادارات کشورمان البته اکثریت را میگویم نه اقلیت را ، حتی ان اداراتی که منصوب به دولت میباشد اگر

بخواهیم از سید علی دفاع کنیم میدانید انگ آدم های بی خبر از عالم سیاست را باید یدک بکشیم و

البته برای خالی نبودن عریضه می آییم عکس امام خمینی و آقای خامنه ای را سر دراتاقمان قرار

میدهیم .

مولا جان نمیدانی چه اوضاعی شده بازار حمایت از ولایت فقیه و فصل

الخطاب بودن سخنان ایشان.آخرمیدانی همانها که در فتنه ی ۸۸ همان فتنه ای که رهبرمان در نماز

جمعه با شما دردودل کرد و فرمود : من جان ناقبلی دارم و جسم ناقصی که آن را هم در را ه شما با

افتخار نثار شما میکنم را میگویم ، آنچنان خون به دل سید علی کردند و در میانه ی میدان قرار گرفتند که

خدایی نکرده نه سیخ بسوزد نه کباب مصداق مردودین انقلاب قرار گرفتند و امروز نمیدانم شاید هم

تحولی در قلبشان روی داده ؟ ولی آنچنان وارد دفاع از عرصه ی رهبری میشوند که گویی یا تو خود خود

نیستی و یا اینکه آنها همان خواص مردود نیستند.

آقا اوضاع آنقدر حیرت انگیزاست که بعضا افراد سرشناسی که حتی در قم هم خیلی سرشناس هستند

و بعضا با نائبتان سر سوزنی نه البته زیاد ها، به اندازه ی اختلاف در تئوری ولایت مطلقه یا مقیده ،زاویه

دارند برای سلامتی شما و تعجیل در فرجتان به مومنین پیام میدهند که اگر ما آن کارها را نکنیم روز

قیامت در یوم الحسرة به سر میبریم .

شاید آنها این شعر را بر سر در مسجدی کوچک در جنوب شهر تهران ندیده اند که :

 

بی خامنه ای شعار هم عهدی چیست /بی خامنه ای ندای یا مهدی چیست

هرکس که نشد فدایی خامنه ای / بی شک تو بدان منتظر مهدی نیست

 

مولا جان میدانم که دلتان از دستمان خون است میدانم به قول حاج سعید که میگفت : آدم انجایی آتش

میگیرد که غرق در گناه و کسی از کنارش رد شود و به او بگوید التماس دعا .

که مصداق من و امثال من است که دعای عهدی میخوانیم و در بی عهدی سرامد هم عهدان هستیم.

آخر چرا میخواهی با امدنت اوضاعمان را بهم بزنی که جان مادرت بگذار ما در خیال سربازی در رکابت

روزهایمان را شب کنیم و در انتهای صلواتهایمان عجل لولیک الفرج سر دهیم و هر روز جمعه دعای ندبه

بخوانیم و ورد زبانمان این باشد:

 

ترسم که شعر سنگ مزار من این شود / اوهم جمال مهدی زهرا ندید و رفت

 

و باز هم میگویم که ای مولای من، تو یارانی همچون کبیری و جهان ارا و ....که آن یکی میخواست حرف

امام خامنه ای اش به زمین نمایند و این یکی میخواست حرف امام خمینی که خرمشهر باید آزاد شود

روی زمین نماند ،میخواهی .

و میگویم باز هم میگویم :

نیا نیا گل نرگس جهان که جای تو نیست       دو صد ترانه به لبها یکی برای تو نیست

  • رضا نعمتی ««راهـــــ شـــیـــعــــه»»